Program Treningowy STRUCTOGRAM®

 • STRUCTOGRAM® klucz do osiągnięcia najlepszych strategii sprzedaży i technik zarządzania.

  3 kolory mózgu

  Każdy człowiek posiada inną, unikatową strukturę mózgu uwarunkowaną genetycznie. Analiza biostrukturalna w prosty sposób tłumaczy relację między tą strukturą a osobowością i wzorcami zachowań.  Dzięki temu możemy się nauczyć i dokonać wyboru działań, mechanizmów oraz narzędzi optymalnych dla naszej natury, zdolności i predyspozycji. Świadomość biostruktury może pomóc w opracowaniu realistycznych celów i strategii oraz skutecznym stosowaniu najlepszych strategii sprzedaży i technik zarządzania.

  System Treningowy STRUCTOGRAM® jest z powodzeniem wykorzystywany w sprzedaży, doradztwie czy przywództwie. Na całym świecie korzystają z niego największe firmy i organizacje z różnych branż czy segmentów rynku.

 • Analiza Biostrukturalna powstała dzięki wiedzy dotyczącej badaniom mózgu i została potwierdzona poprzez wyniki w takich dziedzinach jak neurologia, biologia  molekularna i genetyka behawioralna. Odnosi się przede wszystkim do indywidualnego  potencjału danej osoby, do jej mocnych stron i ograniczeń. Genetycznie uwarunkowany potencjał  najczęściej nie ulega zmianom w trakcie życia.

  Structogram® jest narzędziem opartym na rezultatach badań w zakresie wpływu mózgu na strukturę osobowości danego danego człowieka. Ludzkie zachowanie jest wynikiem ścisłego współgrania ze sobą:

  • pnia mózgu, odpowiedzialnego za reakcje instynktowne, intuicyjne,
  • układu limbicznego, kontrolującego reakcje emocjonalne,
  • racjonalnej części mózgu jaką jest kora nowa.
 • STRUCTOGRAM® Training System

  od 20 lat udowadnia, że jest niezawodnym fundamentem rozwoju osobowości. Na całym świecie ponad 1 milion ludzi ze wszystkich branż biznesu, szczebli zarządzania i sprawujących różne funkcje, wzięło udział w szkoleniach prowadzonych przez licencjonowanych trenerów.

  Zrozumienie własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. Poprzez STRUCTOGRAM® możliwe jest poznanie tych cech oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • Jak działa STRUCTOGRAM®

 • Etapy w Systemie Treningowym STRUCTOGRAM®

 • Czy wiesz, kim jesteś?

  1 . STRUCTOGRAM® System Treningowy: Klucz do poznania samego siebie

  Podczas seminarium uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą struktury własnej osobowości, a dzięki temu wiedzę na temat własnych możliwości i ograniczeń. Kluczową kwestią jest Analiza Biostrukturalna : wpływ poszczególnych części mózgu i wynikające z tego korzyści, które po uświadomieniu sobie przez daną osobę, wspomagają istotnie proces komunikacji i podnoszą jakość relacji interpersonalnych.

  Uczestnicy uzyskują informacje jak można wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu. Otrzymują dokładne wskazania w zakresie mocnych i słabych stron, ograniczeń i najbardziej efektywnych sposobów wykorzystania własnego potencjału.

 • Czy wiesz, jak rozmawiać z ludźmi?

  2 . STRUCTOGRAM® System Treningowy : Klucz do zrozumienia drugiego człowieka.

  Podczas seminarium zatytułowanego osoby uczą się korzystać z TRIOGRAMU® . To pozwoli im rozpoznawać struktury osobowości drugiego człowieka i zoptymalizować  swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne.

  Analiza Biostrukturalna mierzy wpływ wszystkich 3 części mózgu (rdzenia kręgowego, międzymózgowia i kresomózgowia) na zachowania każdego człowieka. Służy to jako wzorzec do zrozumienia sposobu percepcji i zachowań, które ulegają zmianom pod wpływem kultury czy edukacji w późniejszych etapach życia.

  Obserwując i analizując gesty, słowa i sposób wyrażania emocji innych osób, można dokonać oceny ich naturalnego temperamentu wynikającego z uwarunkowań genetycznych. Charakter danej osoby, jest tą częścią, która rozwija się i ulega zmianom poprzez doświadczenia. To maska, która często ukrywa prawdziwą osobowość. Analiza Biostrukturalna uczy jak dojrzeć to, co często pozostaje ukryte.

   

 • Czy umiesz rozpoznać potrzeby klientów?

  3 . STRUCTOGRAM® System Treningowy: Klucz do poznania klientów.

  Podczas seminarium uczestnicy poznają zróżnicowane techniki sprzedaży tego samego produktu różnym klientom, jak również uczą się budowy trwałej relacji z klientem opartej na lojalności i zaufaniu. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, że sprzedawcy odnoszący sukcesy są zgodni w zakresie własnej osobowości i stosowanej techniki sprzedaży. Używają w całości swojego indywidualnego potencjału i nie odgrywają wyuczonych ról. Stosują naturalne dla nich techniki sprzedaży. Sprzedawca odnoszący sukcesy zwraca uwagę na indywidualizm każdego klienta i akceptuje to w pełni. Uczestnicy poznają kompleksowo takie aspekty zakupu jak motywy, potrzeby i opory ze strony klientów. Każda część mózgu klienta wysyła wyraźne sygnały porozumienia się, które dzięki nabytym umiejętnościom mogą być łatwiej i szybciej rozpoznane.

   

 • Czy znasz dobrze swój zespół?

  4. STRUCTOGRAM® System Treningowy 4: Klucz do poznania współpracowników.

  Przywództwo to coś znacznie większego niż wiedza w jednej określonej dziedzinie. Przywództwo to zdobywanie zaufania pracowników. Pracownicy podporządkują się jedynie liderowi, którego obdarzą zaufaniem. Przywództwo to także inspirowanie ludzi.

  Rozumiejąc innych ludzi, przywódca jest w stanie lepiej nimi przewodzić. Lider musi także umieć funkcjonować w obliczu złożonej sytuacji konfliktu sprzecznych interesów. Pracownicy są bardzo różni. Sukces w zarządzaniu jest możliwy dzięki zastosowaniu 3 zasadniczych elementów:

  • Spójności osobowości i metody zarządzania,
  • Uwzględnieniu indywidualnych cech każdego pracownika, przy zachowaniu autentyczności lidera,
  • Odpowiednia wiedza na temat zadań i projektów i dopasowanie ich do osobowości danego pracownika.
 • images

 • Znany amerykański lekarz i naukowiec profesor Paul MacLean udowodnił, że ludzki mózg składa się z 3 części, które kontrolują różne funkcje mózgu. Pomimo różnic w budowie i działaniu, te 3 części muszą pracować razem i komunikować się, choć każda z nich trzyma się ścisłe własnych reguł.

 • Co zyskasz?

 • Inny wymiar sprzedaży, inny wymiar sprzedawcy – klient bez tajemnic!

  STRUCTOGRAM® dostarcza narzędzi pozwalające na rozpoznanie unikatowych preferencji klientów i ich motywacji do zakupu. Sprzedawcy uczą się metod i strategii, które będą mogli zaadoptować do charakterystycznych cech osobowości danego klienta, pozostając w zgodzie z samym sobą. Takie dopasowane podejście jest gwarancją lepszych rezultatów sprzedaży. Jest to dużo bardziej efektywne niż dopasowywanie się do wyobrażeń i oczekiwań modelu idealnego sprzedawcy. Taka umiejętność nawiązania wyjątkowego kontaktu daje klientowi poczucie wewnętrznego spokoju i pewności, że jego potrzeby i preferencje będą zrozumiane i zaspokojone.

 • Trzy przyczyny sukcesu w sprzedaży:

  • Zgodność osobowości sprzedawcy z metodą sprzedaży, która powstaje poprzez dokładne zrozumienie samego siebie i umożliwia dobór optymalnych technik sprzedaży.
  • Koncentracja na indywidualnościach klienta w zgodzie z autentycznością sprzedawcy, co jest możliwe dzięki umiejętności poznania drugiego człowieka.
  • Specjalistyczna znajomość produktu nie tylko w zakresie jego cech lecz także motywów zakupu oraz potrzeb klienta.
 • Nowa era zarządzania – skuteczny lider , zadowolony pracownik

  Dzięki systemowi STRUCTOGRAM® liderzy zrozumieją swoje naturalne silne strony i ograniczenia oraz sposób w jaki wpływa to na zespół. Wykorzystując tę wiedzę mogą rozwinąć strategie i techniki przywódcze w harmonii ze swoją osobowością. Bycie skutecznym liderem wymaga także zdolności zaangażowania podwładnych w sposób budzący ich zrozumienie i szacunek. Uczą się oni jak rozpoznać zróżnicowane czynniki motywujące poszczególne osobowości w ich zespole i zastosować indywidualnie dopasowaną strategię przywództwa. Dzięki STRUCTOGRAM® nauczą się, które techniki i metody są najbardziej skuteczne dla osobowości poszczególnych członków zespołu. W wyniku zastosowania tych narzędzi będą mogli skutecznie „sprzedać” zadania lub projekt w sposób podkreślający osobistą ważność i znaczenie każdej osoby.

 • Istnieją trzy główne założenia gwarantujące sukces przywódcy:

  • Harmonia pomiędzy osobowością a metodą przywództwa. Założenie to poznanie samego siebie. Tylko znając swoje mocne i słabe strony, jak również ograniczenia, można dokonać świadomego wyboru właściwej metody i techniki przywódczej.
  • Dostosowanie do cech pracownika. Założeniem w tym przypadku jest zrozumienie drugiego człowieka. Poznanie samego siebie oraz zrozumienie dla drugiego człowieka automatycznie skutkuje optymalizacją umiejętności społecznych.
  • Znajomość projektu. Założeniem w tym przypadku jest wiedza na temat projektu (znajomość zadania), która prowadzi do połączenia wymogów zadania z indywidualnymi celami i potrzebami pracownika
 • Każdy człowiek ma inny genetycznie uwarunkowany wzór zwany biostrukturą, który odzwierciedla układ sił poszczególnych części mózgu i pokazuje ich wpływ na zachowanie, sposób komunikacji i relacji z ludźmi.

 • Korzyści z programu szkoleniowego:

 • 1. Dla uczestników

  Uczestnicy nauczą się w jaki sposób:

  • budować zaufanie i trwałe relacje biznesowe,
  • plastycznie dopasowywać ofertę do indywidualnych typów osobowości klienta,
  • efektywnie wykorzystywać sprawdzone techniki komunikacyjne, uwzględniające charakterystykę języka, emocje, metody argumentacji,
  • prowadzić proces sprzedaży według najbardziej efektywnego schematu, dostosowanego do typu osobowości klienta,
  • wprowadzić natychmiast do codziennej pracy szereg praktycznych umiejętności, które wydatnie podniosą skuteczność działań i zwiększą wolumen sprzedaży.
 • 2. Dla firmy

  Dzięki wdrożeniu programu szkoleniowego osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Wzrost rezultatów sprzedaży i poziomu satysfakcji klientów,
  • Wysoki poziom jakości obsługi i doświadczenia klientów,
  • Istotny wzrost konwersji klientów - często ponad 20%,
  • Pozyskana unikatowa wiedza o każdym kliencie i jego motywach zakupu,
  • Wzrost efektywności zarządzania ludźmi poprzez indywidualne podejście do każdego pracownika,
  • Podniesienie produktywności pracy zespołów roboczych i projektowych,
  • Wzrost skuteczności stosowanych metod treningowych w firmie,
  • Poprawa wyników zadowolenia pracowników,
  • Precyzyjna rekrutacja pracowników gwarantująca wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji do efektywnej realizacji przewidzianych zadań.
 • 3. Dla kadry zarządzającej

  Menedżerowie wzbogacą swój styl i kompetencje zarządzania o:

  • Rozpoznanie swoich indywidualnych, naturalnych silnych stron oraz potencjalnych słabości i wykorzystywanie ich w procesie przydództwa,
  • Zdolności do tworzenia silnych relacji bazujących na zaufaniu i wiarygodności, podnosząc wiarę w siebie podległych pracowników,
  • Techniki unikatowego podejścia do ludzi, optymalnego delegowania zadań i motywowania pracowników do osiągania pełnego potencjału,
  • Umiejętności optymalnej budowy zespołów zwiększając możliwości realizacji postawionych celów.
 • Biznesowe przykłady zastosowania
  systemu STRUCTOGRAM ®:

  • Szwajcarski bank Credit Suisse szkoli pracowników i przedstawicieli kluczowych klientów dla optymalizacji komunikacji i najwyższej jakości współpracy. Pracownicy i klienci są dobierani po przejściu cyklu szkoleń, na podstawie podobieństwa biostruktur. Churn klientów jest na poziomie poniżej 1%.
  • Raiffeisen Bank w Niemczech przeszkolił ponad 3000 swoich konsultantów uzyskując istotny wzrost efektywności sprzedaży. Pracownicy opanowali nowe techniki dopasowania oferty produktów inwestycyjnych do indywidualnej osobowości klientów i rozpoznanej skłonności do ryzyka.
  • Firma Securitas, odpowiadająca za bezpieczeństwo mistrzostw świata w Niemczech w 2006 r. wykorzystała STRUCTOGRAM® do przeszkolenia swoich pracowników, co pomogło w komunikacji z kibicami, pozwalając na egzekwowanie przepisów i eliminacje sytuacji konfliktowych. Ochroniarze nauczyli się jak dostosować słownictwo, ton wypowiedzi i reagować zgodnie z rozpoznana osobowością danego człowieka.
 • Wybrane marki wykorzystujące system treningowy STRUCTOGRAM®:

 • Finanse:

  • ING
  • Raiffeisen Bank
  • Credit Suisse
  • Union Investment
  • Societe Generale
  • Zurich
  • MetLife
  • UBS
  • SwissLife
 • Motoryzacja:

  • BMW
  • Porsche
  • Mercedez Benz
  • Audi
  • Volkswagen
  • Peugeot
  • Opel
  • Volvo
 • Przemysł:

  • ABB
  • GE
  • Pilkington
  • Caterpillar
  • Rehau
 • IT/Telco:

  • Microsoft
  • IBM
  • O2
  • Swisscom
 • RTV/AGD:

  • Bosch
  • Siemens
  • Sony
 • FMCG:

  • CocaCola
  • Tchibo
  • Nestle
  • Colgate
 • Consulting:

  • PWC
 • Medycyna:

  • GSK
  • Bayer
  • Roche
  • Astra Zeneca
 • Retail:

  • Geant
  • STRUCTOGRAM® doskonale sprawdza się w sprzedaży, codziennej komunikacji z klientami i zarządzaniu zespołem.

   Antoni Bialic, Prezes Zarządu, Instytut Prosperity Sp. z o.o.
  • Szkolenie przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem dopasowania warsztatów STRUCTOGRAM® do potrzeb naszej firmy. Rekomendujemy je wszystkim, którzy chcą przenieść swoją organizację na wyższy poziom.

   Sylwiusz Trawiński, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Vimed Sp. z o.o.