Inspirujący Przywódca - Angażujący Lider.

 • Prawdziwy Przywódca patrzy w oczy swoich współpracowników.

  • Nie wiesz jak skutecznie zmotywować zespół i poszczególnych jego członków?
  • Czy masz kłopot w znalezieniu odpowiednich ludzi do Twojego zespołu?
  • Czy Twoja komunikacja z pracownikami jest nieskuteczna?
  • Czy zapominasz o delegowaniu zadań swoim podwładnym? A jeśli już to robisz rezultat pracy nie jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami?
 • Jeśli zajmujesz w firmie stanowisko kierownicze, to oczekuje się od Ciebie, że będziesz skutecznie zarządzał ludźmi. Kiedy prowadzisz własny biznes, sam tego od siebie wymagasz.

  Przywództwo, to znacznie więcej niż tylko wiedza merytoryczna. Przywództwo, to zdobywanie zaufania pracowników. Przywództwo, to inspirowanie innych. To praca z ludźmi.

 • Dzięki szkoleniu „Inspirujący Przywódca – Angażujący Lider”:

  • Rozpoznasz i w pełni zastosujesz swoje naturalne zdolności do efektywnego zarządzania zespołem,
  • Wypracujesz indywidualne podejście do skutecznej motywacji każdego z podległych Ci ludzi,
  • Zrozumiesz pracowników i będziesz delegować zadania zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami, co przełoży się na osiągnięcie znacznie wyższej produktywności i zaangażowania Twoich ludzi,
  • Podniesiesz znacząco kompetencje w zakresie komunikacji z pracownikami i rozwiązywania konfliktów,
  • Nauczysz się jak zbudować zrównoważoną strukturę zespołu dla osiągnięcia maksymalnego potencjału i efektów,
  • Stworzysz silne relacje bazujące na zaufaniu i wiarygodności podnosząc poziom pewności siebie członków Twojego zespołu.

   

 • Inwestycja

 • Dla kogo jest to szkolenie:

  • Menedżerów i właścicieli biznesu, którzy chcą przejść drogę od osoby zarządzającej ludźmi do inspirującego przywódcy,
  • Osób, które chcą opanować sztukę budowania skutecznych relacji i komunikacji z pracownikami,
  • Członków kadry zarządzającej, którzy chcą tworzyć zespoły złożone z zaangażowanych, produktywnych i zmotywowanych ludzi,
  • Wszystkich, którzy chcą wykorzystać i rozwinąć swoje naturalne zdolności przywódcze.

  Każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowe certyfikaty sygnowane przez IBSA – Institut für Biostruktur-Analysen w Lucernie.

 • Szczegółowy 3 dniowy program szkolenia:

  Program obejmuje zakres STRUCTOGRAM® cz.1 „Klucz do poznania siebie”, STRUCTOGRAM® cz.2 „Klucz do poznania drugiego człowieka oraz STRUCTOGRAM® cz. 4 „Klucz do poznania współpracownika”.

 • Dzień 1 Zarządzanie sobą – mój indywidualny wzorzec lidera.

  1. Mój styl przywództwa.

  2. Moja osobowość – naturalne zdolności i predyspozycje, mocne strony i słabości.

  3. Jak wykorzystać mój potencjał w roli lidera.

  4. Moje osobiste cele w procesie zarządzania.

  5. Mój styl przywództwa dostosowany do sytuacji.

  Dzień 2 i Dzień 3 Zarządzanie zespołem.

  1. Mój zespół – indywidualne cechy ludzi istotne z perspektywy zespołu.

  2. Poznaj swojego współpracownika – rozpoznawanie indywidualnych osobowości współpracowników.

  3. Lider jako wzór – indywidualny model motywacji członków zespołu.

  4. Proces zarządzania zespołem.

  • Budowa zaufania i pewności w zespole,
  • Etapy procesu zarządzania,
  • Rozmowy oceniające w zgodzie z naturą lidera i pracowników,
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

  5. Ustalanie zakresu obowiązków i ich egzekwowanie w zgodzie z naturą lidera i współpracowników.

  6. Rekrutacja pracowników – dopasowanie osobowości kandydatów do specyfiki wymagań na stanowisku pracy oraz osobowości lidera zespołu.

 • s4b-3

 • Metodologia STRUCTOGRAM® w programie Leadership.

  Osobiste doskonalenie jest sercem kodu przywódcy i stanowi automatyczny rezultat zastosowania systemu STRUCTOGRAM®.

  Dzięki systemowi STRUCTOGRAM® liderzy poznają w pełni swoje naturalne silne strony i ograniczenia oraz sposób w jaki wpływa to na zespół. Wykorzystując tę wiedzę mogą rozwinąć strategie i techniki przywódcze w harmonii ze swoją osobowością. Bycie skutecznym liderem wymaga także zdolności zaangażowania podwładnych w sposób budzący ich zrozumienie i szacunek. STRUCTOGRAM® pomaga liderom zrozumieć, że jeden wzorzec podejścia nie sprawdza się w przypadku każdego człowieka. Uczą się oni jak rozpoznać zróżnicowane czynniki motywujące poszczególne osobowości w ich zespole i zastosować indywidualnie dopasowaną strategię przywództwa. Mogą z powodzeniem wykorzystać tę wiedzę jako podstawowy czynnik optymalizacji zarządzanego zespołu.

  Dzięki STRUCTOGRAM® szybko rozpoznają, które techniki i metody są najbardziej skuteczne dla osobowości poszczególnych członków zespołu. Mogą skutecznie „sprzedać” zadania lub projekt w sposób podkreślający osobistą ważność i znaczenie każdej osoby. Rozwijają umiejętności podkreślania korzyści i rezultatów, jakie realizacja danego zadania przynosi konkretnej osobie w dostosowaniu się do jego potrzeb, preferencji i silnych stron. Stosując takie podejście lider osiąga wzrost efektywności realizowanych zadań, jednocześnie budując wysoki poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników.

 • Istnieją trzy główne założenia gwarantujące sukces przywódcy:

 • a2

 • 1. Harmonia pomiędzy osobowością a metodą przywództwa.

  Warunkiem koniecznym jest poznanie samego siebie, ponieważ świadomego wyboru optymalnych metod zarządzania można dokonać tylko wtedy, kiedy zna się swoje mocne i słabe strony, jak również ograniczenia.

  2. Dostosowanie do cech pracownika.

  Założeniem w tym przypadku jest zrozumienie ludzkiej natury i doskonalenie kompetencji społecznych. W ramach tego lider powinien posiadać umiejętność zrozumienia innych pracowników i zbudowania z nimi relacji opartych na zaufaniu. Kompetencje społeczne pozwalają przywódcy zrozumieć indywidualne motywacje pracowników, a tym samym poznać czynniki wpływające na ich decyzje. Mieć do tych osób bardziej empatyczne podejście, aby szybciej uzyskać akceptację dla własnych pomysłów i propozycji. Empatia i zaufanie to dwa najważniejsze elementy przyczyniające się do budowania w pracownikach silnego, emocjonalnego przywiązania do firmy.

  3. Znajomość projektu.

  Warunkiem jest dogłębna wiedza na temat projektu, która pozwala na odniesienie wymagań, możliwości i zagrożeń związanych z zadaniami, do motywów i potrzeb pracowników. Konieczna jest także znajomość ludzkiej natury, która wynika z poznania samego siebie.

 • Prowadząca szkolenie:

 • Magdalena Horodecka

  Jestem trenerem, coachem i przedsiębiorcą, współzałożycielem Life Excellence Mission.

  Od 10 lat z sukcesami prowadzę własne firmy. Pracuję z liderami i przedsiębiorcami z branży finansowej, medycznej, usług prawnych i consultingu. Zajmowałam się negocjacjami w zakresie finansowania przedsiębiorstw oraz uczestniczyłam w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych w Polsce.

  Ukończyłam Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rehabilitację ruchową na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jestem certyfikowanym trenerem programu Structogram Trainer Certificate IBSA Institut fur Biostruktur Analysen w Szwajcarii.

  Cały czas inwestuję w swój rozwój zawodowy i osobisty, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez światowej klasy mówców i trenerów. Moi mentorzy to Anthony Robbins, Les Brown, T. Harv Eker, Blair Singer, Alex Mandossian, Gregg Braden, Bruce Lipton, T. Colin Campbell, Joe Dispenza, Andy Harrington.

  Jestem absolutnym praktykiem. Uczę i stosuje to, co sama sprawdziłam i doświadczyłam. W wyniku pracy nad sobą i dużej dyscypliny wewnętrznej pokonałam poważne problemy ze zdrowiem, będąc na granicy życia i śmierci. Dzięki temu mam pewność, że wykorzystywane przeze mnie metody są potwierdzone i skuteczne.

  Prywatnie jestem miłośniczką dobrej książki, zabawnej komedii i skutecznego rozwoju osobistego.

 • OT_1406-crop11

  • STRUCTOGRAM® doskonale sprawdza się w sprzedaży, codziennej komunikacji z klientami i zarządzaniu zespołem.

   Antoni Bialic
   Prezes Zarządu
   Instytut Prosperity Sp. z o.o.
  • Szkolenie przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem dopasowania warsztatów STRUCTOGRAM® do potrzeb naszej firmy. Rekomendujemy je wszystkim, którzy chcą przenieść swoją organizację na wyższy poziom.

   Sylwiusz Trawiński
   Prezes Zarządu
   Centrum Medyczne Vimed Sp. z o.o.